Uzmanlık Alanlarımız

Aile Hukuku

Anlaşmalı boşanma davası, Çekişmeli boşanma davası, Boşanma davasında Nafaka, Boşanma davasında çocuğun velayeti

YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Tanıma ve tenfiz, Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izin, oturma izin uzatım başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması

GAYRİMENKUL HUKUKU

Tespit davaları, Müdahalenin Men’i davaları, Gayrimenkule tecavüzün önlenmesi davası, Ortaklığın giderilmesi davaları, Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,

VERGİ HUKUKU

Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada “düzeltme” yoluyla çözümü, Vergi uyuşmalıklarının yargı aşamasında dava yoluyla çözümü, Vergi suç ve cezaları,

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri, İflas Erteleme, Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi

TÜKETİCİ HUKUKU

Alım Satım Sözleşmeleri, Tüketici hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi, Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler

SİGORTA HUKUKU

Sigortacılık alanına ilişkin idari denetimlerde gerekli hukuki desteğin sağlanması, Sigortacılık alanına ilişkin idari kurumların uyguladıkları işlemlere yönelik gerekli hukuki başvuruların yapılması ve dava takibi

CEZA HUKUKU

Soruşturma aşamasının takibi, Kolluk savcılık ve sorgu hakimliğinde her türlü hukuki yardım, Suç duyurusunda bulunma,

SAĞLIK HUKUKU

İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,Çalışma ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması,

İŞ HUKUKU

İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,Çalışma ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması,

MARKA ve PATENT HUKUKU

Marka ve Lisans Başvurusu,Telif,Türk Patent Enstitüsü (TPE),Lisans İhlali,İhlal durumunda arama el koyma ve baskın

MİRAS HUKUKU

Terekenin tespiti ve defter tanzimi davaları,Terekenin taksimi davası,Miras ortaklığından kaynaklı İzaleyi şüyu davaları,Miras sözleşmesinden doğan davalar,