1. Hukuki Danışmanlık

Hukuki problemleriniz için iletişim kısmından istediğiniz şekilde bize ulaşın .

2. Dosya İnceleme

Dosyaları sitemizde bulunan mail adresinden bizlere ulaştırınız.

3. Ücret Politikası

Fiyat politikamız 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun
tanımladığı ölçüler doğrultusunda belirlenmektedir.

Sitemizde bulunan online ödeme kısmını ziyaret ediniz.

Hukuki ve Adli

Avukatlık Hizmetlerimiz

11

MİRAS HUKUKU

Malvarlığının ölümden sonraki akıbetine dair hukuki statünün belirlenmesindeki tercihler çeşitli hukuki sorunlara yol açmakta, bu sorunların çözümüne kadar geçen sürede aile ilişkileri de zedelenmektedir. Bu bakımdan aile ilişkileri arasında toplumumuzun en sorunlu alanlarından birini miras hukuku oluşturmaktadır.
11

AİLE HUKUKU

Aile hukukunun her alanında uzmanlık ve tecrübeye sahip olarak yerli ve yabancı müvekkillerimizin karşılaştıkları her türlü aile hukuku sorunlarının çözümünde gereken hukuki desteği etkin biçimde sunmaktadır.
11

CEZA HUKUKU

Ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları, Asliye ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları, Bilişim suçlarına ilişkin ceza davaları, Yakalama
11

İcra ve İflas Hukuku

Alacakların tahsil edilmesi ve mahkeme ve heyet ilamlarının icrası amacıyla icra ve iflas hukuku alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız
11

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Eğitimden gıdaya; kimyadan inşaata kadar çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren şirket müvekkillerimizin ticari aksiyonlarında hukuki güvenceye sahip olmasının önemine inanıyoruz. Şirketin organizasyon yapısı ve operasyonel imkânları baz alınarak yönetim kurulu kararlarının oluşturulması ve bu kararların icrası sırasında yakın bir işbirliği içinde hareket ediyoruz.
11

SÖZLEŞME HUKUKU

Müvekkillerimize sunduğumuz danışmanlık hizmetinin en önemli unsurunu şirket danışmanlığı ile sözleşme hukuku oluşturmaktadır. Ticari nitelikte olsun olmasın, akdedilecek her türlü sözleşmenin henüz hazırlık aşamasında taraf menfaatlerinin korunması büyük önem taşımaktadır.
11

İŞ HUKUKU

Danışmanlık hizmeti sunduğumuz şirket ve kurum müvekkillerimizin iş hukuku uyuşmazlıklarının mevzuat çerçevesinde yürütülerek sonuçlandırılmasında etkin hizmet sunuyoruz.
11

YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Portföyümüzdeki önemli yabancı müvekkillerimizin bu doğrultudaki taleplerini en etkin ve hızlı biçimde gerçekleştirmeyi iş önceliklerimiz arasında kabul ediyoruz.
11

Tıp ve Sağlık Hukuku

Sağlık sektöründe hizmet vermekte olan veya bu hizmetten faydalananlar için hukuki destek sağlanabilmektedir.
11

İdare ve Vergi Hukuku

Gerçek ve tüzel kişi müvekkilimizin idari işlemler nedeniyle uğradıkları hak ihlalleri ve bundan ötürü doğan zararların tazmini için gerekli hukuki danışmanlık hizmetini sunmaktayız.
11

SORUMLULUK VE TAZMİNAT HUKUKU

Hukuka aykırı eylemler sonucunda ortaya çıkan zararların giderilmesine yönelik olarak müzakere aşamasından dava ve icra takibine kadar her alanda müvekkillerimizi etkin biçimde temsil etmekteyiz.
11

FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKU

Bu bakımdan medya hukukunu bütüncül bir yaklaşımla ele alarak geniş bilgi birikimi ve tecrübemizle müvekkillerimize profesyonel hukuk hizmeti sunmaktayız.
11

Dernekler ve Vakıflar Hukuku

Gençlerin eğitiminden kültür ve sanat hizmetlerinin sunulmasına kadar çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren müvekkillerimize faaliyetlerinin verimliliğini artırma odaklı, milli mevzuat ve milletlerarası hukuk ölçeğinde profesyonel danışmanlık hizmetini sunmaktayız.
11

BİLİŞİM VE VERİ KORUMASI HUKUKU

Kişisel veri işlemesi yapan her türlü ticari şirketin de ilgili mevzuat çerçevesinde bir takım yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. Mevzuat çerçevesinde iş süreçlerinin hazırlanması ve gerekli önlemlerin alınmasında müvekkillerimize nitelikli hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.
Yardım mı arıyorsunuz

BİZE ULAŞIN

Yardımcı olmaktan onur duyarız...